Nasi eksperci

Od 2009r. K.A.V. realizuje projekty doradcze i szkoleniowe w obszarze bezpieczeństwa dla firm z różnych branż. Aby pomóc naszym Klientom zrealizować założone cele, współpracujemy z doświadczonymi doradcami, certyfikowanymi audytorami i trenerami.

Budujemy efektywne zespoły eksperckie na potrzeby konkretnego projektu. 

 

Nasi eksperci

Monika Michasiewicz-Krzątała

Jest właścicielką K.A.V., doświadczonym przedsiębiorcą, doradcą, agentem celnym i audytorem oraz certyfikowanym trenerem. Zarządza projektami, prowadzi audyty celne i audyty bezpieczeństwa, analizuje procesy oraz ryzyko związane z ich realizacją.

Od 2008r. skutecznie wspiera przedsiębiorców ubiegających się o certyfikat/pozwolenie AEO w spełnieniu wymogów i kryteriów określonych przepisami prawa celnego. Pomaga optymalizować procesy, minimalizować ryzyko oraz podnosić bezpieczeństwo procesów związanych z obrotem międzynarodowym.

Pracując wiele lat w doradztwie biznesowym i finansowym zdobyła szerokie doświadczenie w projektach prowadzonych na zlecenie małych, średnich i dużych polskich oraz międzynarodowych firm z różnych branż, w szczególności TSL, motoryzacyjnej, lotniczej, technologicznej, FMCG, chemicznej i odzieżowej.

Monika była głównym ekspertem w Deloitte w Polsce, specjalizującym się w zagadnieniach celnych mających kluczowe znaczenie w postępowaniu AEO. Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki bezpiecznego łańcucha dostaw publikowanych zarówno w specjalistycznych magazynach, jak i prasie codziennej.
Jako doświadczony trener biznesu efektywnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców.

Wierzy, że: “Nie ma problemu, którego nie można rozwiązać, czasami jest taki, którego nie możemy rozwiązać sami”.

Michał Maziuk

Jest specjalistą bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych z 20 letnim doświadczeniem, certyfikowanym audytorem wiodącym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg. ISO 27001 oraz audytorem ISO 27002, ISO 27005, IS0 31000, PCI DSS.

Uczestniczył w kompleksowych wdrożeniach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w oparciu o ISO 27001, pomagał firmom z różnych branż w przygotowaniach do certyfikacji. Projektuje i audytuje systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Michał wspiera przedsiębiorstwa ubiegające się o świadectwo AEO w spełnieniu kryteriów i wymogów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych (RODO). Posiada wieloletnie doświadczenie jako dyrektor Działu audytu i bezpieczeństwa oraz konsultant w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji. Był głównym m.in. konsultantem i szefem Działu Bezpieczeństwa Informacji w BizTech Konsulting S.A., Dasoft S.A.

Posiada praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych, audytów bezpieczeństwa oraz opracowywaniu i weryfikacji polityk bezpieczeństwa.

Norbert Bogucki

Jest jednym z nielicznych w Polsce audytorów systemu Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw ISO 28000 oraz TAPA FSR i TSR (Transport Asset Protection Association), Certyfikowanym Menadżerem Ryzyka 31000, audytorem RODO oraz trenerem.

Norbert jest ekspertem w dziedzinie minimalizacji strat i ryzyka w obszarze bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Jest twórcą innowacyjnego systemu zarządzania i mierzenia poziomu bezpieczeństwa z analizą ryzyka i oceną wykorzystania istniejącej infrastruktury (Audyt Zarządzania Bezpieczeństwem – wyróżniony nagrodą Produkt innowacyjny dla logistyki 2010).

Wiedzę ekspercką dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem zdobył pracując przez wiele lat na stanowiskach menadżerskich oraz prowadząc projekty certyfikacyjne.

Norbert jest także członkiem międzynarodowej organizacji Transported Asset Protection Association (TAPA), audytorem, trenerem i wdrożeniowcem tego systemu.

Jego motto to: „Bezpieczeństwo ma sens biznesowy, kiedy przyczynia się do minimalizacji strat”.

Nasze atuty

  • Wysoka jakość w dobrej cenie
  • Wiedza i wieloletnie doświadczenie
  • Rzetelność w prowadzeniu projektów
  • Elastyczność oferty
  • Przyjazny klimat współpracy