Doradztwo HR

Doradztwo HR

W zależności od indywidualnych potrzeb firmy naszym Klientom oferujemy wsparcie w procesie wartościowania pracy i powiązania go z innymi systemami HR. Korzystając z naszej wiedzy oraz doświadczenia (projekty wartościowania stanowisk m.in. w TP S.A. oraz P4 Sp. z o.o.), pomagamy naszym Klientom zarówno na etapie przygotowania, jak i w trakcie wdrażania projektu tworząc programy doradcze dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Naszym Klientom proponujemy dwa modele współpracy. Pierwszy z nich polega na realizacji całego zakresu projektu przez naszych ekspertów. Drugi opiera się w pierwszej kolejności na zbudowaniu w strukturach Klienta zespołu konsultantów wewnętrznych. Z naszej strony zapewniamy pomoc w rekrutacji kandydatów, profesjonalne szkolenie i wyposażenie w narzędzia oraz wsparcie w realizacji projektu. W takim przypadku cały zakres usług może być wykonany w dużym stopniu własnymi siłami Klienta. Drugi model rekomendujemy zwłaszcza dużym firmom.

Wartościowanie stanowisk pracy
W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy oraz rosnącej presji płacowej ze strony pracowników i związków zawodowych dla pracodawcy istotne jest, aby nie musiał płacić za pracę więcej, niż jest ona warta na rynku. Z drugiej jednak strony należy wysoko wynagradzać pracowników, których wiedza i kompetencje mają duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wartościowanie stanowisk pracy pomaga w znalezieniu „złotego środka”. Polega ono na określeniu: „ile” Firma powinna dać Pracownikowi za umiejętności, czas i czynności (pracę), które są od niego wymagane i konieczne na zajmowanym przez niego stanowisku.

Istotą wartościowania jest określenie relatywnej wartości stanowisk pracy przy uwzględnieniu specyficznej dla danego przedsiębiorstwa struktury stanowisk, oczekiwań i celów kadry zarządzającej oraz sytuacji rynkowej, w jakiej dane przedsiębiorstwo się znajduje. Wartościowanie pracy jest punktem wyjścia do opracowania systemu wynagradzania.

Proces wartościowania obejmuje następujące elementy:

 • analiza struktury organizacyjnej
 • wyodrębnienie i opisanie stanowisk
 • analiza i wycena stanowisk
 • weryfikacja wyników wartościowania
 • stworzenie taryfikatora stanowiskowego

W oparciu o strategię firmy definiuje się uniwersalne kryteria, na podstawie których określa się wartość poszczególnych stanowisk, ich miejsce w hierarchii struktury organizacyjno – kadrowej, co pozwala na wymierne ustalenie wartości pracy wykonywanej na danym stanowisku.

Przykładowe kryteria:

 • poziom i rodzaj wykształcenia
 • poziom doświadczenia zawodowego
 • zakres odpowiedzialności
 • poziom i rodzaj komunikacji

Opis stanowisk pracy
Stanowisko Pracy to zbiór zadań i czynności charakterystyczny dla określonej organizacji, powiązany z odpowiadającym mu zakresem odpowiedzialności oraz wymaganiami, kwalifikacjami i kompetencjami. Celem opisu Stanowiska Pracy jest zdefiniowanie i powiązanie tych zależności z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Firmy, jej wizji, misji i strategii.

Opisy Stanowisk Pracy są punktem wyjścia dla wszelkich działań w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi – muszą więc być elastyczne, uniwersalne i dobrze służyć swojej Firmie oraz zatrudnionym w niej Pracownikom. Warto więc, przygotować opisy w sposób profesjonalny i kompleksowy. Jest to tym bardziej istotne, że dobrze zaprojektowane opisy będą kształtować przyszłe normy pracy oraz kulturę organizacyjną Firmy.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas organizowanych przez nas warsztatów.

Nasze atuty

 • Wysoka jakość w dobrej cenie
 • Wiedza i wieloletnie doświadczenie
 • Rzetelność w prowadzeniu projektów
 • Elastyczność oferty
 • Przyjazny klimat współpracy