Doradztwo AEO

Doradztwo AEO

Od 2008r. skutecznie pomagamy przedsiębiorcom ubiegającym się o status Upoważnionego Przedsiębiorcy. W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, naszym Klientom oferujemy wsparcie w procesie certyfikacji AEO oraz weryfikacji posiadanego świadectwa AEO. 

Korzystając z naszej wiedzy oraz doświadczenia zdobytego w trakcie prowadzenia projektów doradczych, audytów bezpieczeństwa itd. dla polskich i międzynarodowych firm z różnych branż, naszym Klientom oferujemy profesjonalne wsparcie na etapie samooceny, wypełnienia kryteriów AEO oraz w trakcie trwania postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia AEO.

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo, jest częścią międzynarodowego łańcucha dostaw, jesteście:

 • eksporterem
 • importerem
 • przewoźnikiem
 • spedytorem
 • agencją celną
 • prowadzącym magazyn celny
 • producentem towarów przeznaczonych na eksport

Chcecie, aby Wasze przedsiębiorstwo uzyskało status AEO?

Uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy jest potwierdzane jednym z dwóch rodzajów powoleń:

 • pozwolenie AEO – uproszczenia celne (AEOC)
 • pozwolenie AEO – bezpieczeństwo i ochrona (AEOS)

Można także jednocześnie uzyskać obydwa pozwolenia, które są odpowiednikiem dotychczasowego świadectwa AEOF.

Potrzebujecie wsparcia w procesie AEO?

Naszym Klientom oferujemy pomoc na etapie przygotowania przedsiębiorstwa, w zakresie:

 • identyfikacja adekwatnych kryteriów w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz rodzaju pozwolenia
 • ocena poziomu przygotowania przedsiębiorstwa do ubiegania się o pozwolenie AEO (audyt AEO)
 • przeprowadzenie samooceny, analizy ryzyka oraz identyfikacja istniejących procedur, kluczowych w procesie ubiegania się o status AEO
 • przygotowanie brakujących procedur lub uzupełnienie istniejących, w oparciu o przepisy prawa celnego, normę ISO 27001 oraz ISO 28000
 • opracowanie lub dostosowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) do wymagań stawianych w postępowaniu AEO
 • przygotowanie wymaganych w postępowaniu dokumentów, w tym wniosku, kwestionariusza samooceny i innych
 • przeszkolenie pracowników do przygotowania firmy do uzyskania pozwolenia AEO oraz pozytywnego przejścia audytu Izby Administracji Skarbowej (IAS)

Wspieramy naszych Klientów w trakcie postępowania, w szczególności:

 • asystujemy podczas audytu prowadzonego przez IAS
 • pomagamy w przygotowaniu dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień dla organu
 • pomagamy we wdrożeniu ewentualnych zaleceń organu
 • wspieramy w kwestiach spornych

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas organizowanych przez nas warsztatów. Szczegóły na stronie Szkolenia AEO.

Nasze atuty

 • Wysoka jakość w dobrej cenie
 • Wiedza i wieloletnie doświadczenie
 • Rzetelność w prowadzeniu projektów
 • Elastyczność oferty
 • Przyjazny klimat współpracy