Nowy rok = nowy kwestionariusz AEO

Od 2 stycznia 2012r. obowiązuje nowy kwestionariusz postępowania audytowego. Kwestionariusz został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21. 12. 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz. U. nr 285, poz. 1675).

Na początku kwestionariusza zostały dodane informacje dotyczące ustawodawstwa wspólnotowego i krajowego, z którym powinien zapoznać się przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pozwolenia. Dla ułatwienia zostały wskazane miejsca, w których dokumenty te można odszukać.

Przedsiębiorcom wypełniającym kwestionariusz pomoże także informacja na temat zakresu kwestionariusza, których ich dotyczy w zależności od tego czy ubiegają się o pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu, pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego, pojedyńcze pozwolenie czy konkretny rodzaj certyfikatu AEO.

W kwestionariuszu pojawiła się niewielka ilość nowych pytań. Część pytań została doprecyzowana lub rozbudowana. Czy to ułatwi przedsiębiorcom wypełnienie kwestionariusza?

O nas

K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała jest firmą należącą do SuccessXplor Group. Aby bliżej poznać naszą organiacację zapraszamy na www.successxplor.com

Od 2009r. K.A.V. realizuje projekty doradcze i szkoleniowe w obszarze bezpieczeństwa dla firm z różnych branż. Aby pomóc naszym Klientom zrealizować założone cele, współpracujemy z doświadczonymi doradcami, certyfikowanymi audytorami i trenerami.

Budujemy efektywne zespoły eksperckie na potrzeby konkretnego projektu.

Kategorie