K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała

Doradztwo i szkolenia

K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała jest firmą należącą do grupy SuccessXplor. Od 2009r. realizujemy projekty doradcze i szkoleniowe w obszarze bezpieczeństwa dla firm z różnych branż. Naszym Klientom pomagamy rozwijać ich organizacje poprzez wsparcie rozwoju kadry zarządzającej, zespołów i pracowników. Aby skutecznie i profesjonalnie pomagać naszym partnerom biznesowym realizować założone celne, współpracujemy z doświadczonymi doradcami, certyfikowanymi audytorami i trenerami.

KONTAKTO NAS

„Wszystko powinno być robione tak prosto jak to możliwe, ale nie prościej”

Albert Einstein

Nasze atuty

 • Wysoka jakość w dobrej cenie
 • Wiedza i wieloletnie doświadczenie
 • Rzetelność w prowadzeniu projektów
 • Elastyczność oferty
 • Przyjazny klimat współpracy

Doradztwo

dla firm będących eksporterem, importerem, przewoźnikiem, spedytorem, agencją celną, prowadzących magazyn celny, producentem towarów eksportowych

Doradztwo AEO

Od 2008r. skutecznie pomagamy przedsiębiorcom ubiegajacym się o status Upoważnionego Przedsiebiorcy. W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, naszym Klientom oferujemy wsparcie w procesie certyfikacji AEO oraz weryfikacji posiadanego świadectwa AEO…

Doradztwo celne

Naszym Klientom oferujemy:

 • doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania przepisów celnych
 • pomoc w wypełnieniu nowych warunków i kryteriów w przypadku ubiegania się o pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej…
 • pomoc we wdrożeniu celnych procedur specjalnych

Doradztwo HR

W zależności od indywidualnych potrzeb firmy naszym Klientom oferujemy wsparcie w procesie wartościowania pracy i powiązania go z innymi systemami HR. Korzystając z naszej wiedzy oraz doświadczenia (projekty wartościowania stanowisk m.in. w TP S.A. oraz P4 Sp. z o.o.)…

Bezpieczeństwo

Naszym Klientom zapewniamy pełne wsparcie w obszarze bezpieczeństwa.

Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę w zakresie procesów IT, bezpieczeństwa informacji oraz teleinformatyki, ochrony danych osobowych oraz ochrony fizycznej…

Szkolenia

W celu skutecznej realizacji celów szkolenia prowadzimy je w formie warsztatów przygotowanych specjalnie dla Państwa, z uwzględnieniem i dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa.

Szkolenia AEO

Zostań upoważnionym przedsiębiorcą– szkolenie dla podmiotów ubiegających się o pozwolenie AEO.
Celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorstwa do sprawnego uzyskaniania pozwolenia AEO…

Szkolenia celne

Proponujemy Państwu szkolenia dostosowane do konkretnch oczekiwań Państwa firmy. Szkolenie przygotowane i przeprowadzone zgodnie z Państwa zamówieniem, pozwoli skutecznie zrealizować założone cele…

Szkolenia biznesowe

Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami – osobami posiadającymi doświadczenie w biznesie, zarządzaniu ludźmi i projektami, dlatego gwarantujemy wysoką jakość szkoleń. Dokładnie anlizujemy potrzeby naszych Klientów…

Baza wiedzy

Aktualności

Status AEO obowiązuje także poza UE

Status AEO obowiązuje także poza UE W celu zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw kraje Unii Europejskiej muszą współpracwać z innymi krajami. W tym celu UE podpisuje umowy z krajami trzecimi dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO.  Program AEO został opracowany na podstawie standardów bezpieczeństwa - SAFE Framework, które zostały przyjete przez wszystkie kraje WCO (Światowej Organizacji Ceł). Tym samym programy wdrażane w innych krajach są zbliżone. Dzięki temu korzyści i ułatwienia nadawane upoważnionym przedsiebiorcom w krajach UE mogą być uznawane poza...

Zmiany w przepisach celnych 1 maja 2016

Zmiany w przepisach celnych 1 maja 2016 Od 1 maja 2016r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawa celnego. Obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) został zastąpiony Unijnym Kodeksem Celnym (UKC). Tym samym straciły moc...

czytaj dalej

Nowy rok = nowy kwestionariusz AEO

Nowy rok = nowy kwestionariusz AEO Od 2 stycznia 2012r. obowiązuje nowy kwestionariusz postępowania audytowego. Kwestionariusz został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21. 12. 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu...

czytaj dalej

Nowe wytyczne AEO

Nowe wytyczne AEO 15 września 2011 weszły w życie nowe wytyczne dotyczące prowadzenia postępowania o wydanie świadectwa AEO w zakresie etapu związanego z przyjęciem wniosku. Stanowią one pomoc dla funkcjonariuszy celnych. Przedsiębiorcy zamierzający złożyć wniosek AEO...

czytaj dalej

Referencje

We worked with Mrs Monika Michasiewicz-Krzatala from the company KAV for 2 years.
She assisted our company SWM Poland (Strykow) in the renewal of our AEO F certification.
She conducted an audit in all the departments ... she guided us efficiently in the improvement of our processes.
Her deep knowledge in customs topics and her good relationship with people in Customs Administration are very good asset.

Corinne Camboni
Customs & Tax Deputy Director
SWM INTL

W efekcie przeprowadzonego audytu Spółka otrzymała szczegółowy raport zawierający wnioski z przeprowadzonej analizy procesów oraz rekomendacje dotyczące sposobu zabezpieczenia i zarządzania poszczególnymi obszarami potencjalnego ryzyka.

Ze względu na efektywną współpracę, K.A.V. będzie wspierać DPD Polska w dalszych przygotowaniach do postępowania w sprawie uzyskania statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy.

Krzysztof Porębski
Członek Zarządu
Tomasz Swat
Członek Zarządu
DPD Polska Sp. z o.o.

Podczas projektu Monika Michasiewicz-Krzątała, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień celnych istotnych w procesie AEO. Potrafiła przejrzyście zaprezentować kwestie związane z AEO zarówno kierownictwu, jak i pracownikom operacyjnym TNT. Bardzo dobra komunikacja z zespołem projektowym pomogła w sprawnym przeprowadzeniu projektu.

Iwona Skwarska 
Dyrektor finansowy 
TNT Express Worldwide

W trakcie realizacji projektu Pani Monika Michasiewicz-Krzątała wykazała duży profesjonalizm oraz doświadczenie w postępowaniach AEO. Dzięki bardzo dobrej komunikacji z zespołem a .hartrodt (Polska) Sp. z o.o. oraz dobrej organizacji pracy, projekt został przeprowadzony bardzo sprawnie, bez uszczerbku dla bieżącej działalności Spółki.

Robert Marszałek
Prezes zarządu
a. hartrodt (Polska) sp. z o.o

Pani Monika Michasiewicz-Krzątała wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień AEO i sprawnie przeprowadziła prace związane z ww. oceną, nawiązała dobry kontakt z osobami auditowanymi i w jasny sposób przedstawiła interpretację wymagań zawartych w kwestionariuszu samooceny AEO.

Justyna Śliwińska-Fąs
Dyrektor ds. .Jakości 
Raben Polska Sp.z o.o.

Eksperci K.A.V. wspierali Ordipol Sp. z o.o. na etapie przygotowania oraz w trakcie postępowania w sprawie uzyskania świadectwa AEO.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała, Spółka pozytywnie przeszła audyt Izby Celnej i uzyskała certyfikat AEOF

Andrzej Ptasik
Customs and Transport Manager
Lucyna Okal
Customs Manager
Ordipol Sp. z o.o.

Informujemy, że firma K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała ... jest godnym zaufania partnerem ...
Dobrze wywiązuję się z przyjmowanych zleceń i potrafi dopasować się do potrzeb Klienta. Podstawą kontaktów z K.A.V. jest rzetelność i fachowość, które połączone są z zaangażowaniem we współpracę z Klientem. 
Miła i kompetentna obsługa stanowią wizytówkę firmy, a wszelkie usługi realizowane są na wysokim poziomie."

Piotr Tefelski
Prezes Zarządu
Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
Romuald Ciszkiewicz
Członek Zarządu
Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
Dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów K.A.V. Spółka uzyskała wiedzę na temat kryteriów i wymogów AEO, potencjalnych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością oraz rekomendacje potrzebnych zmian.

Badanie gotowości Spółki do przystąpienia do procesu certyfikacji oraz opracowanie strategii i planu działań umożliwiło Spółce podjęcie dalszych kroków w celu uzyskania certyfikatu AEOF.

Jan Różycki
Kierownik Działu Przewozów
Drogowych Cargo
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów K.A.V. nasza firma wystąpiła o certyfikat AEO dobrze przygotowana. Profesjonalne wsparcie K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała pozwoliło na pozytywne przejście audytu Izby celnej i uzyskanie przez Logmaster certyfikatu AEOC.

Tomasz Wardak
Prezes Zarządu
Logmaster Sp. z o.o.

Firma cargo-partner spedycja sp. z o.o. chciałaby serdecznie podziękować K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała za wspieranie spółki w postępowaniu w sprawie uzyskania świadectwa AEO-C, które to zostało przyznane spółce w dniu 15 maja 2009r.

Michał Kućmiński
Dyrektor ds. Finansów i Administracji
cargo-partner spedycja sp. z o.o.

Eksperci K.A.V. swoją wiedzą i doświadczeniem wparli pracowników Spółki w pracach nad przygotowaniem Zentis Polska do certyfikacji AEO.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała, Zentis Polska Sp. z o.o. była dobrze przygotowania do postępowania AEO i sprawnie przeszła proces certyfikacji uzyskując AEOC.

Krzysztof Bogdanowski
Dyrektor Logistyki
Zentis Polska Sp. z o.o.

Doświadczenie i wiedza K.A.V. w obszarze dotyczącym AEO, umożliwiła efektywne przygotowanie naszej firmy do wystąpienia o certyfikat AEOF. 

Dzięki zaangażowaniu oraz profesjonalnemu wsparciu K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała DeLaval Operations Sp. z o.o. jako pierwsza Spółka w Grupie DeLaval uzyskała certyfikat AEOF.

Piotr Koźmiński
Prezes Zarządu
DeLaval Operations Sp. z o.o.

K.A.V. pomogła w uzupełnieniu istniejącej dokumentacji, opracowaniu brakujących procedur, w szczególności procedur celnych, dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów K.A.V., którym dzielili się podczas projektu, nasza firma wystąpiła o certyfikat AEO dobrze przygotowana.

Michał Szczęśniak
Dyrektor ds. Wdrożeń Rozwoju Organizacji
Metaltech-Piasecki Sp. j.

K.A.V Monika Michasiewicz- Krzatała wspierała MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w procesie przygotowania do uzyskania pozwolenia AEO.

W efekcie audytu znacząco wzrósł poziom wiedzy dotyczący postępowania AEO oraz wymagań, które Spółka musi spełnić.

Marcin Kuchniarz
Logistics Manager TPOL
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o

Upoważniony Przedsiębiorca (eng. Authorised Economic Operator – AEO).

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach celnych. Na mocy art. 5a Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) została powołana instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy. Celem wprowadzenia tej zmiany było podniesienie bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego.

Zmiana ta dotyczy wszystkich podmiotów związanych z obrotem towarowym z krajami z poza Unii Europejskiej (UE), w tym m.in. eksporterów i ich dostawców, importerów, spedytorów, firm logistycznych, spedycyjnych i transportowych, agencji celnych, operatów portów morskich i lotniczych.

Uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy jest potwierdzane certyfikatem AEO (dotychczas świadectwo AEO, obecnie pozwolenie AEO) wydanym przez właściwy organ celny. Świadectwo wydane w jednym z krajów UE obowiązuje na terenie całej Wspólnoty.

Podobne wymogi bezpieczeństwa zostały wprowadzane (np. w USA C-TPAT) i będą wdrażane we wszystkich krajach członkowskich Światowej Organizacji Ceł (WCO). UE podpisuje umowy, które pozwalają na wzajemne uznawanie świadectw wydanych w UE oraz w innych krajach WCO (tj. USA, Kanada, Japonia, Chiny oraz Norwegia i Szwajcaria).

W zależności od rodzaju certyfikatu, który chce uzyskać przedsiębiorca, musi on spełnić określone przepisami prawa warunki i kryteria m.in. w zakresie wypłacalności, zgodności z prawem celnym i wymogami bezpieczeństwa (informatycznego i fizycznego).

Ubieganie się o świadectwo / pozwolenie AEO jest dobrowolne, zarówno przepisy Unii Europejskiej, jak krajowe przewidują liczne przywileje dla wiarygodnych przedsiębiorców AEO.

1 maja 2016 weszły w życie kolejne zmiany w przepisach celnych. Zmianie uległy m.in. kryteria AEO, ale także zasady wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych. Przedsiębiorca, który chce uzyskać takie pozwolenie, musi spełnić warunki i kryteria zbliżone to tych, które stawia się firmom ubiegającym się o pozwolenie AEO.

Do 1 maja 2019r. wszystkie dotychczas wydane pozwolenia na uproszczenia oraz świadectwa AEO muszą zostać zweryfikowane według nowych zaostrzonych kryteriów. Przedsiębiorstwo, które nie spełni tych kryteriów straci pozwolenie i/lub świadectwo AEO. Audyty już trwają, ponowna weryfikacja zakończy się 1 maja 2019r.

Jeżeli potrzebują Państwo:

 • wsparcia w procesie przygotowania i ubiegania się o pozwolenie AEO lub pozwolenie na procedurę uproszczoną
 • audytu AEO, który przygotuje firmę do weryfikacji posiadanego świadectwa AEO wg. nowych kryteriów
 • szkolenia, które przygotuje zespół, do przeprowadzenia projektu w przedsiębiorstwie i audytu Izby Administracji Skarbowej

oferujemy profesjonalną pomoc.

Szczegółowe informacje na temat naszych usług znajdą Państwo na stronie Doradztwo.